skip to Main Content
663 750 527

Stoły obróbcze we wszystkich wycinarkach drutowych DM-CUT, jak również we wszystkich innych, chińskich wycinarkach drutowych są takie same i są wykonane z elementów żeliwnych. To powoduje, że są bardzo narażone na korozję. Operatorzy maszyn muszą dbać o stół roboczy i przestrzeń obróbczą każdej obrabiarki. To stwierdzenie jest banalne, ale nie jest pozbawione sensu.

Na zdjęciach poniżej są pokazane dwa stoły robocze. Nie muszę nikomu pisać, który jest nowy, a który jest zaniedbany. Ten zaniedbany stół i cała przestrzeń robocza maszyny mają 2 lata!!! Pytam się, co robi operator maszyny, co robi jego przełożony.

Nie można mówić o jakiejkolwiek precyzji maszyny ustawiając detal na takim stole. Każdy operator maszyny musi mieć obowiązek i nawyk czyszczenia przestrzeni roboczej i stołu roboczego po każdej pracy. Jeżeli maszyna po wykonaniu pracy nie będzie używana, należy po wyczyszczeniu stołu spryskać go środkiem antykorozyjnym. Te czynności trwają chwilę, a są bardzo pomocne we właściwym utrzymaniu sprawności technicznej maszyny.