skip to Main Content
Zadzwoń: Grzegorz Kugler, tel. kom. 663 750-527                                                                                                      Zobacz nasz kanał na YouTube

Każda maszyna w trakcie produkcji i po jej zakończeniu przechodzi szereg pomiarów i badań wykonywanych przez pracowników niezależnej komórki  kontroli jakości fabryki. Każdy parametr w każdej maszynie  jest dokładnie sprawdzany za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego, głównie firmy RENISHAW. To jest gwarancją dobrego pomiaru, a w końcowym etapie, maszyny spełniającej wszystkie wymogi techniczne.

Kontrola jakości gotowej maszyny owocuje dokumentem “QUALITY CERTIFICATE” w którym znajdują się wyniki wszystkich pomiarów i ich odniesienie do wewnętrznie ustalonych tolerancji. Przykładowy dokument dotyczący wycinarki drutowej poniżej. Dokument ten  standardowo jest opracowywany w języku angielskim. Za dodatkową opłatą może być dostarczony w języku wskazanego kraju.

Do każdej maszyny w wersji elektronicznej dołączane są instrukcje obsługi oraz schematy elektryczne. Standardowo są w języku polskim i angielskim. Za dodatkową opłatę instrukcje te mogą zostać wydrukowane i przetłumaczone na język danego kraju.

Każda maszyna przez producenta jest oznaczona znakiem CE a przez bezpośredniego importera maszyn na teren Europy wystawiane są “Deklaracje zgodności WE”.

Przykładowy dokument “QUALITY CERTYFICATE”

Pomiar dokładności interferometrem laserowym Renishaw